Apr 29

Xe khách Phương Trang tại Cần Thơ: Số điện thoại văn phòng, đại lý

Xe khách Phương Trang tại Cần Thơ: Số điện thoại văn phòng, đại lý bán vé xe khách chất lượng cao Phương Trang tại Ninh Kiều, Cần Thơ.

Số điện thoại văn phòng, đại lý bán vé xe khách Phương Trang tại Cần Thơ

Phòng Vé 13 Hùng Vương

Địa chỉ: 13 Hùng Vương – Q Ninh Kiều – TP Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3 769 768

Phòng vé Bến Xe 91B

Địa chỉ: Phòng vé Bến Xe 91 – Q Ninh Kiều – TP Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3 769 768

Xem thêm:

Danh sách tuyến xe khách Phương Trang

Danh sách văn phòng, đại lý xe khách Phương Trang