Apr 29

Xe khách Phương Trang tại Bình Thuận: Số điện thoại văn phòng, đại lý

Xe khách Phương Trang tại Bình Thuận: Số điện thoại văn phòng, đại lý bán vé xe khách Phương Trang tại Mũi Né, Phan Thiết Bình Thuận.

Số điện thoại văn phòng, đại lý bán vé xe khách Phương Trang tại Bình Thuận

Mũi Né

Địa chỉ: 20 Huỳnh Thúc Kháng, P. Hàm Tiến, Phan Thiết

Điện thoại: 0623.743113

Phòng vé: Phan Thiết

Địa chỉ: 326 Đường 19/4, P.Xuân AN, TP, Phan Thiết

Điện thoại: (0623) 636.636

Xem thêm:

Danh sách tuyến xe khách Phương Trang

Danh sách văn phòng, đại lý xe khách Phương Trang