Apr 29

Xe khách Phương Trang tại Nha Trang, Khánh Hòa: Văn phòng, đại lý bán vé

Xe khách Phương Trang tại Nha Trang, Khánh Hòa: Số điện thoại văn phòng, đại lý bán vé xe khách Phương Trang tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Số điện thoại văn phòng đại lý bán vé xe khách Phương Trang tại Nha Trang, Khánh Hòa

07 Hoàng Hoa Thám

Địa chỉ: Số 7 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang

Điện thoại: 0583.812 812

Bến Xe Phía Nam

Địa chỉ: Bến xe Phía Nam Số 58 Đường 23/10, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0583.562626

Bến Xe Phía Bắc

Địa chỉ: Bến xe Phía Bắc Số 1 Đường 2/4, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0583.540079

Xem thêm:

Danh sách tuyến xe khách Phương Trang

Danh sách văn phòng, đại lý xe khách Phương Trang