Apr 29

Xe khách Phương Trang tại Bà Rịa Vũng Tàu: Số điện thoại văn phòng, đại lý bán vé

Xe khách Phương Trang tại Bà Rịa Vũng Tàu: Số điện thoại văn phòng, đại lý bán vé xe khách Phương Trang tại thị xã Bà Rịa, Tp. Vũng Tàu.

Số điện thoại văn phòng, đại lý bán vé xe khách Phương Trang tại Bà Rịa Vũng Tàu

Tạ Uyên

Địa chỉ: 03 Tạ Uyên – TP Vũng Tàu

Điện thoại: 0643 52 53 54

BX Vũng Tàu

Địa chỉ: BX Vũng Tàu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – TP Vũng Tàu

Điện thoại: 064 353 29 29

BX Bà Rịa

Địa chỉ: Đường Lê Thành Duy, P. Phước Hiệp, Thành phố. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0643-826768 ; 0643-826769

Xem thêm:

Danh sách tuyến xe khách Phương Trang

Danh sách văn phòng, đại lý xe khách Phương Trang