Apr 29

Xe khách Phương Trang tại An Giang: số điện thoại văn phòng, đại lý bán vé

Xe khách Phương Trang tại An Giang: địa chỉ, số điện thoại văn phòng, đại lý bán vé tại Long Xuyên, Châu Đốc An Giang

Số điện thoại văn phòng, đại lý bán vé xe khách Phương Trang tại An Giang:

Long Xuyên

Địa chỉ: 99 Hàm Nghi, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0763.989999

Châu Đốc

Địa chỉ: 89 Phan Văn Vàng – P.Châu Phú A – TX.Châu Đốc

Điện thoại: 0763.565888

Xem thêm:

Danh sách tuyến xe khách Phương Trang

Danh sách văn phòng, đại lý xe khách Phương Trang