May 19

Danh sách các tuyến xe khách Phương Trang – xe khách chất lượng cao

Danh sách các tuyến xe khách Phương Trang – xe khách chất lượng cao, giường nằm cao cấp xuất phát tại: Sài Gòn – Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Lạt,

Danh sách các tuyến xe khách Phương Trang – xe khách chất lượng cao

Các tuyến xe khách Phương Trang xuất phát từ Cà Mau:

- Xe Phương Trang từ Cà Mau đi Cần Thơ

- Xe Phương Trang từ Cà Mau đi Sài Gòn – Hồ Chí Minh

- Xe Phương Trang từ Cà Mau đi Tiền Giang

Các tuyến xe khách Phương Trang xuất phát từ Đà Nẵng:

- Xe Phương Trang từ Đà Nẵng đi Hà Nội

Các tuyến xe khách Phương Trang xuất phát từ Hà Nội:

Xe Phương Trang từ Hà Nội đi Đà Nẵng

- Xe Phương Trang từ Hà Nội đi Nam Định

Các tuyến xe khách Phương Trang xuất phát từ Nam Định:

- Xe khách Phương Trang từ Nam Định đi Hà Nội

Các tuyến xe khách Phương Trang xuất phát từ Cần Thơ

Xe Phương Trang từ Cần Thơ đi Bạc Liêu

Xe Phương Trang từ Cần Thơ đi Cà Mau

Xe Phương Trang từ Cần Thơ đi Châu Đốc, An Giang

- Xe Phương Trang từ Cần Thơ đi Đà Lạt, Lâm Đồng

Xe Phương Trang từ Cần Thơ đi Long Xuyên, An Giang

Xe Phương Trang từ Cần Thơ đi Rạch Giá, Kiên Giang

Xe Phương Trang từ Cần Thơ đi Sài Gòn – Hồ Chí Minh

Xe Phương Trang từ Cần Thơ đi Tiền Giang

Các tuyến xe khách Phương Trang xuất phát từ Đà Lạt, Lâm Đồng:

- Xe Phương Trang từ Đà Lạt đi Cần Thơ