Apr 05

Danh sách các tuyến xe và giá vé xe khách Phương Trang

Hiện tại Công ty xe khách Phương Trang đang khai thác các tuyến xe sau:

Các tuyến xe khách Phương Trang xuất phát từ Cà Mau:

- Xe Phương Trang từ Cà Mau đi Cần Thơ

- Xe Phương Trang từ Cà Mau đi Sài Gòn – Hồ Chí Minh

- Xe Phương Trang từ Cà Mau đi Tiền Giang

Các tuyến xe khách Phương Trang xuất phát từ Cần Thơ

Xe Phương Trang từ Cần Thơ đi Bạc Liêu

Xe Phương Trang từ Cần Thơ đi Cà Mau

Xe Phương Trang từ Cần Thơ đi Châu Đốc, An Giang

- Xe Phương Trang từ Cần Thơ đi Đà Lạt, Lâm Đồng

Xe Phương Trang từ Cần Thơ đi Long Xuyên, An Giang

Xe Phương Trang từ Cần Thơ đi Rạch Giá, Kiên Giang

Xe Phương Trang từ Cần Thơ đi Sài Gòn – Hồ Chí Minh

Xe Phương Trang từ Cần Thơ đi Tiền Giang

Các tuyến xe khách Phương Trang xuất phát từ Đà Lạt, Lâm Đồng:

- Xe Phương Trang từ Đà Lạt đi Cần Thơ

- Xe Phương Trang từ Đà Lạt, Lâm Đồng đi Đà Nẵng

- Xe Phương Trang từ Đà Lạt, Lâm Đồng đi Nha Trang, Khánh Hòa

- Xe Phương Trang từ Đà Lạt, Lâm Đồng đi Quảng Ngãi

- Xe Phương Trang từ Đà Lạt, Lâm Đồng đi Quy Nhơn, Bình Định

- Xe Phương Trang từ Đà Lạt, Lâm Đồng đi Sài Gòn – Hồ Chí Minh