May 24

Xe khách Phương Trang từ Nam Định đi Hà Nội

Xe khách Phương Trang từ Nam Định đi Hà Nội: xuất phát hàng ngày tại bến xe Nam Định từ 05h00 đến 18h00 cứ 15 phút đến 30 phút có một chuyến.

Giá vé: 75.000 đồng/người.

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐẶT VÉ XE PHƯƠNG TRANG TẠI Nam Định, Hà Nội:

Đặt vé xe Phương Trang tại Nam Định

Đặt vé xe Phương Trang tại Hà Nội

Xem thêm:

Danh sách tuyến xe khách Phương Trang

Danh sách văn phòng, đại lý xe khách Phương Trang

Apr 29

Xe khách Phương Trang tại Vĩnh Long: Số điện thoại văn phòng, đại lý

Xe khách Phương Trang tại Vĩnh Long: Số điện thoại văn phòng, đại lý bán vé xe khách Phương Trang tại Vĩnh Long (Bến xe Vĩnh Long, H. Bình Minh)

Số điện thoại văn phòng, đại lý bán vé xe khách Phương Trang tại Vĩnh Long

Vĩnh Long

Địa chỉ: Bến Xe Vĩnh Long, Quốc Lộ 1A, TX Vĩnh Long

Điện thoại: 0703.879777

Bình Minh

Địa chỉ: Ấp Thuận Tiến B, Xã Thuận An, Bình Minh, Vĩnh Long

Điện thoại: 0703.742999

Xem thêm:

Danh sách tuyến xe khách Phương Trang

Danh sách văn phòng, đại lý xe khách Phương Trang