May 24

Xe Phương Trang từ Hà Nội đi Đà Nẵng: Đặt vé qua điện thoại

Xe Phương Trang từ Hà Nội đi Đà Nẵng, khởi hành lúc 21h00 và 23h00 hàng ngày; nhận đặt vé qua điện thoại, tuyến đường: 760km, thời gian: 15,5 giờ.

Giá vé: 380.000 đồng/người.

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐẶT VÉ XE PHƯƠNG TRANG TẠI Hà Nội, Đà Nẵng:

Đặt vé xe Phương Trang tại Hà Nội

Đặt vé xe Phương Trang tại Đà Nẵng

Xem thêm:

Danh sách tuyến xe khách Phương Trang

Danh sách văn phòng, đại lý xe khách Phương Trang

May 24

Xe Phương Trang từ Đà Nẵng đi Hà Nội: Đặt vé qua điện thoại

Xe Phương Trang từ Đà Nẵng đi Hà Nội, khởi hành hàng ngày vào lúc 11h00 và 19h30; nhận đặt vé qua điện thoại, tuyến đường: 760km, thời gian: 15,5 giờ.

Giá vé: 380.000 đồng/người.

Thông tin liên hệ đặt vé xe Phương Trang tại Đà Nẵng, Hà Nội:

- Đặt vé xe Phương Trang tại Đà Nẵng

- Đặt vé xe Phương Trang tại Hà Nội

Xem thêm:

Danh sách tuyến xe khách Phương Trang

Danh sách văn phòng, đại lý xe khách Phương Trang