May 25

Xe khách Phương Trang từ Hà Nội đi Nam Định

Xe khách Phương Trang từ Hà Nội đi Nam Định: xuất phát hàng ngày tại bến xe Giáp Bát từ 07h35 đến 20h30 cứ 15 phút đến 30 phút có một chuyến.

Giá vé: 75.000 đồng/người.

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐẶT VÉ XE PHƯƠNG TRANG TẠI Hà Nội, Nam Định:

Đặt vé xe Phương Trang tại Hà Nội

Đặt vé xe Phương Trang tại Nam Định

Xem thêm:

Danh sách tuyến xe khách Phương Trang

Danh sách văn phòng, đại lý xe khách Phương Trang

May 24

Xe khách Phương Trang tại Nam Định: Số điện thoại văn phòng, đại lý

Xe khách Phương Trang tại Nam Định: Số điện thoại, địa chỉ văn phòng, đại lý đặt vé xe khách Phương Trang tại Nam Định.

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG, ĐẠI LÝ XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG TẠI Nam Định

+ Văn phòng bến xe Nam Định

Điện thoại: 0350.3.863.863

Xem thêm:

Danh sách tuyến xe khách Phương Trang

Danh sách văn phòng, đại lý xe khách Phương Trang